Erev Rosh Hashanah Service

25 Sep @ 7:15 pm - 9:15 pm